Структура та органи управління освітньої діяльності

Управління закладом освіти

1. Система управління закладом освіти визначається законом та установчими документами.
2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:
-керівник закладу освіти;
-колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;
-колегіальний орган громадського самоврядування;
-інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти

1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.
Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.
Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

-організовує діяльність закладу освіти;
-вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
-призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
-забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
-забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
-забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
-сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
-сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
-здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.
-керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.

Колегіальні органи управління закладів освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу освіти:

-планує роботу закладу;
-схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
-формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
-розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
-приймає рішення щодо переведення учнів до наступного курсу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
-розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
-розглядає питання щодо відповідальності учнів (слухачів), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
-Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі діють:
орган самоврядування працівників закладу освіти - ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ;
орган самоврядування здобувачів освіти - УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ;
органи батьківського самоврядування - БАТЬКІВСЬКА РАДА.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу.
3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу.
4. У закладі функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування: 2 циклові і 4 методичних комісій.

Ліцей розташований за адресою:

 

- Черкаська область, м. Умань, провулок Енергетичний, 5 (в районі залізничного вокзалу)

 

- 0 (4744) 4-57-16

 

- upl_p@ukr.net

Будьте в курсі

Підпишіться на нашу розсилку новин

Будь ласка, включите JavaScript, щоб відправити форму